Adminus
IT outsourcing

IT outsourcing a ICT

Případová studie využití ekosystému Adminus

  • Řešení nepravidelné periodicity a různých způsobů fakturace (Adminus CRM)
  • Efektivní tvorba a správa databáze zákazníků a služeb (Adminus CRM)

V oblasti správy sítí a počítačů je běžné, že některým zákazníkům firma poskytuje služby za paušální poplatky, jiným fakturuje dle odvedeného množství práce, a často jde o kombinaci obou z výše uvedených přístupů. Poskytovatel takových služeb má desítky, stovky i tisíce zákazníků, kteří se na něj pravidelně i nepravidelně obracejí s žádostmi o servis počítačů, sítě a dalších zařízení, které spadají do kategorie výpočetní techniky.

Častým problémem, který poskytovatel řeší, je evidence zákazníků a služeb, které jim poskytuje, a následné vykazování odpracovaných hodin. Aplikace Adminus CRM umožňuje efektivně vytvářet a spravovat přehlednou databázi zákazníků, smluv, tarifů a paušálů, jejichž plnění může mít jakoukoliv periodicitu. S použitím modulu Worksheet lze zajišťovat zápis a evidenci odvedené práce, které lze při fakturaci zkombinovat se smluvenými paušály. Aplikace tak při propojení s účetním systémem sama vytváří, administruje a distribuuje faktury ve správné výši, ve správný čas, správnému zákazníkovi.

Žádná úspěšná a efektivní organizace se zároveň neobejde bez kvalitního procesního řízení. K tomu je určena aplikace Adminus Procesy, která jednoduchým a intuitivním způsobem umožňuje poskytovateli ICT služeb definovat procesy pomocí přívětivého vizuálního nástroje. Typickým příkladem procesů jsou zde servisní výjezdy, plánované servisní zásahy, profylaxe atd. Adminus Procesy se stará o distribuci zadání práce správným lidem ve správný čas. Spolu se zadáním je vždy dodávána i složka se všemi relevantními informacemi a dokumentací potřebnou ke splnění úkolu. Tato část našeho softwarového ekosystému představuje v rukách firemního managementu jedinečný nástroj k automatickému řízení procesů, a umožňuje navíc měření kvality, rychlosti a množství odvedené práce zaměstnanců. Vedoucí jednotlivých procesů mají vedení svých projektů pevně v rukou.

Doplňkové aplikace a možnost propojení aplikací s API umožňují softwarový mix přizpůsobit přímo na míru konkrétnímu zájemci. Adminus je tak univerzálním pomocníkem pro Váš IT outsourcing a ICT byznys.