Procesy

Každý úkol, který Vaše firma řeší, se skládá z mnoha dílčích úkonů. Zajistíme jejich návaznost a zpětnou kontrolu, pohlídáme termíny, vše zorganizujeme do přehledných diagramů.

Týmová práce

Základem úspěchu je být v efektivním spojení. Chytrým sdílením všech informací zajistíme, že Vaši zaměstnanci a kolegové nebudou trávit čas složitým telefonováním, mailováním a zdlouhavými konferencemi.

Úspora času

Šetříme čas, který Vás stojí peníze. Aplikace za Vás bude automaticky dělat to, co Vás nyní stojí úsilí - přerozdělovat úkoly, upozorňovat na průběh plnění a starat se o to, aby byly všechny relevantní informace tam, kde být mají.

Úspěch

Konec problémů s finalizací projektů. Odsouhlaste splnění úkolu teprve ve chvíli, kdy s ním budete opravdu spokojeni. Pokud se Vám nelíbí splnění určitého úkonu, vraťte jej k přepracování. Do světa vypusťte opravdu dokonalý produkt.


Automatická převodovka řízení Vaší firmy

  • Firma pod Vaší plnou kontrolou, podle Vašich představ
  • Koordinace činností a zajištění návaznosti
  • Zvýšení efektivity firemních procesů
  • Kontrola plnění úkolů
  • Reálná práce namísto zdlouhavé komunikace


Jak to funguje?

Aplikace je jednoduchým prostředkem, jak zvýšit efektivitu práce Vašeho týmu. Prostřednictvím variabilního grafického rozhraní do systému vložíte seznam jednoduchých úkonů, které vytvoří proces. U každého z nich můžete nastavit jeho řešitele, požadavky, termíny splnění, kompetence a mnoho dalších parametrů. Adminus Procesy za Vás bude hlídat, jestli jsou jednotlivé procesní úkony plněny v termínech a zajistí jejich vzájemnou návaznost. Umožňuje tak pracovat lépe a bez průtahů, šetří čas, a Vy budete mít činnost zaměstnanců a kolegů pod kontrolou v každý okamžik. Proces zároveň slouží jako úložiště pro relevantní uživatelská data, která tak všichni zúčastnění naleznou přehledně na jednom místě.

Aplikace automatizuje akce na základě toho, jak probíhá plnění položek daného procesu. Sama zajišťuje, aby splnění dílčích částí procesu bylo oznámeno formou navazujícího úkolu těm, kteří v něm mají pokračovat. Adminus Procesy tak zajistí, že požadované úkoly budou vždy realizovány ve Vámi definované kvalitě, včas a v pořadí, které je efektivní. V každém okamžiku máte nad stavem procesu kontrolu. Základním posláním systému je zajistit, aby se informace nacházely v pravý čas tam, kde mají být - abyste Vy nemuseli trávit čas mailováním, telefonováním a konferencemi, a aby Vaši kolegové či zaměstnanci pracovali tak, jak si představujete.


Šetříme čas, který Vás stojí peníze

Získejte nad vedením svého projektu plnou kontrolu. Dopřejte si pohodlí klidného spánku s vědomím, že máte přehled o realizaci každé jednotlivé položky. Schvalujte splněné úkoly až ve chvíli, kdy budou provedeny přesně podle Vašich představ. Neztrácejte čas otrockou prací v podobě neustálého přerozdělování úkolů, zajišťování návazností, hlídání termínů a zdlouhavé komunikace. To vše za Vás udělá aplikace Adminus Procesy, součást komplexního softwarového ekosystému Adminus, sama. Vy tak budete mít svou firmu plně pod kontrolou.