Adminus
Marketing

Taktika

Než do světa vystřelíte své skvělé nápady a produkty, je potřeba nejprve dobře zacílit. Pomůžeme Vám zlepšovat cesty k oslovování Vašich nových zákazníků. Vaše marketingové kampaně budou skutečně úspěšné.

Zacílení

Pomůžeme Vám oslovit potenciální zákazníky cíleně a přímo v místě, kde poskytujete Vaše služby. Vy zadáte parametry realizace, aplikace za Vás sleduje a vyhodnocuje efektivitu.

Snadné plánování

Aplikace Vám umožní spravovat jakékoliv územně zaměřené marketingové kampaně v jakkoliv dlouhém časovém údobí. Vytvoření a nastavení Vámi definovaných podmínek je snadné a uživatelsky přívětivé.

Péče o značku

S námi zjistíte, jaký typ kampaně je efektivní v určitých lokalitách. Snadno si vytvoříte šablony, které Vám další vedení kampaní usnadní, a vy se tak můžete soustředit na zkvalitňování či rozšiřování služeb a maximalizaci svého zisku.


Je to kampaň!

  • Plánování a hodnocení marketingových kampaní
  • Cílení kampaně tam, kde to opravdu potřebujete
  • Relevantní informace, náklady a výsledky na jednom místě


Jak to funguje?

Adminus Marketing je aplikace specializovaná na plánování a vyhodnocování marketingových kampaní s územně ohraničenou působností. Ať už je Vaše firma internetový provider, dodavatel energií nebo distributor zboží, aplikace Vám poskytne přehledný nástroj k úspěšnému vedení reklamních kampaní. Vlastní kampaň snadno vytvoříte pomocí mapy s definovanými územními celky. Sami si zvolíte místo, čas, způsob realizace, náplň a cíl kampaně. Cílovou skupinou jsou potenciální zákazníci v lokalitě pokryté sítí Vašich služeb. Počet takových zákazníků prozradí tzv. míra penetrace, tedy poměr potenciálních a již získaných zákazníků (např. kolik je v domě bytů a kolik z nich odebírá Vaše služby).

Během kampaně sledujete její vývoj a získáváte cenná data o reakcích oslovených. Adminus Marketing na jednom místě shromažďuje všechny relevantní informace, jako je zásah, počet nově uzavřených smluv, obsahy dotazníků, data z formulářů atd. Užitečnou pomůckou je vytváření šablon pro specifikovaná území, cílové skupiny nebo konkrétní produkty, které můžete snadno duplikovat a upravovat přesně tak, jak potřebujete. Dvakrát měříme, jednou řežete

Základem efektivní marketingové kampaně je její dobré zacílení a vyhodnocení. Než na své potenciální zákazníky vypálíte salvu skvělých nabídek, je důležité nejprve dobře znát terén: Kolik lidí může mít zájem o Vaše služby v Praze? Je v Brandýse efektivnější novinový PR článek, leták ve schránce nebo billboard u silnice? A platí to samé i v Teplicích? Adminus Marketing Vám pomůže najít odpovědi na otázky, které si ohledně své propagace kladete.