Adminus
Telekomunikace

Telekomunikace a ISP

Případová studie využití ekosystému Adminus

  • Nasazení CRM softwaru jakožto páteřní aplikace firemního informačního systému (Adminus CRM)
  • Správa síťové infrastruktury a fyzického majetku (Adminus NMS)

Vývoj informačního systému Adminus je společným projektem českých poskytovatelů telekomunikačních služeb. Není tak žádným tajemstvím, že jeho jádro tkví v aplikacích, které efektivně usnadňují řešení agendy telekomunikačního byznysu. V následujících odstavcích si představíme případovou studii využití softwaru Adminus ve firmě, jejímž oborem je telekomunikace a ISP.

Typickým příkladem využití našeho informačního systému v této branži je nasazení Adminus CRM jakožto páteřní aplikace, která eviduje veškeré zákazníky, služby, tarify, kontakty a další podstatné informace. Tato páteřní aplikace je skrze API propojena s firemním účetním softwarem a v předem stanovených periodách vystavuje faktury za požadované služby, které následně sama distribuuje prostřednictvím e-mailu, SMS, pošty apod. Adminus CRM je optimalizován pro evidenci desítek tisíc zákazníků, kterým firma poskytuje a účtuje telekomunikační služby (připojení k internetu, hlasové služby, televize atd.). Jeho nasazení je možné v jakkoliv velké společnosti.

Další klíčovou součástí softwarového řešení pro telekomunikační a ISP byznys je aplikace Adminus NMS. Ta slouží k evidenci a správě síťové infrastruktury, tedy fyzického majetku, který tvoří síť. Poskytuje veškeré informace o monitorovaných zařízeních a nabízí komplexní přehled o jejich stavu a umístění. K jednotlivým zařízením jsou přikládány relevantní informace, jako jsou potřebné dokumenty, kontakty na správce budov atd. Adminus NMS také umožňuje simulovat síťové výpadky a plánovat tak údržbu sítě. Aplikace je zároveň na úrovni portů zařízení propojena s páteřním CRM, čímž poskytuje jiný pohled na bázi obsluhovaných zákazníků a je klíčovým pomocníkem firemního helpdesku či servisních služeb firmy. 

Žádná úspěšná a efektivní organizace se neobejde bez kvalitního procesního řízení. K tomu je určena aplikace Adminus Procesy, která umožňuje pomocí intuitivního vizuálního nástroje jednoduše definovat a řídit firemní procesy. Jeho prostřednictvím telekomunikační operátor popisuje klíčové firemní procesy, například instalace nové služby, zákaznický servis, změna služby nebo technologie, zrušení vypovězené služby atp. Aplikace se následně sama postará o distribuci zadání úkolů a patřičných podkladů těm správným lidem v ten správný čas. Nad realizací procesu bdí lídr, který schvaluje odevzdanou práci a posunutí se do další fáze procesu. Adminus Procesy tak dává managementu firmy jedinečný nástroj k automatickému řízení klíčových firemních procesů a umožňuje měřit kvalitu, rychlost či množství práce odvedené svými lidmi.

Čtvrtý pilíř typické aplikace ekosystému Adminus v ISP odvětví tvoří Adminus Marketing. Tento nástroj firmě umožňuje evidovat geografické pokrytí sítě v kontextu s plánováním a řízením marketingových a obchodních kampaní. Aplikace umožňuje cílit firemní reklamu přímo a jen na ta místa, kde to opravdu potřebujete. Poskytuje také rozhraní pro vyhodnocování efektivity kampaní a dává firemnímu managementu přehled o reklamním zásahu. 

Informační ekosystém Adminus je vynikajícím nástrojem pro řízení telekomunikační nebo ISP firmy, neboť poskytuje vše, co firmy z oboru potřebují k úspěšnému rozvoji. Společným jmenovatelem všem Adminus aplikací je přehledná evidence, intuitivní rozhraní, usnadnění a automatizace procesů. Doplňkové aplikace a možnost propojení aplikací s API umožňuje softwarový mix přizpůsobit přímo na míru konkrétnímu zájemci. Adminus je tak univerzálním pomocníkem pro Váš telekomunikační a ISP byznys.